Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Funkcionalni okvir

Kaj je funkcionalni okvir:

Funkcionalni okvir je položaj zaposlenega v okviru poklicnega načrta podjetja . Okvir določa, katere funkcije bo delavec opravljal in kakšno plačo bo prejel za opravljanje storitve.

Funkcionalni okvir (ali poklicni okvir) obstaja tako v zasebnem sektorju kot v javnem sektorju.

Za kaj se uporablja funkcionalni okvir?

Funkcionalni okvir je pomemben, da delavec pozna položaj kariere, v kateri je. Poleg tega lahko spremlja, kakšne so možnosti za poklicno rast, ki jih ima v okviru priložnosti, ki jih ponuja poklicni načrt podjetja.

Funkcionalni okvir je podan v kariernem načrtu, ki se pogosto imenuje Job and Wage Plans (PCS) in ga opredeljuje podjetje. Funkcionalni okvir se lahko spremeni s funkcijskim napredovanjem, predvidenim v samem PCS-ju, kot je napredovanje po dolžini zagotovljene službe.

V praksi funkcionalni okvir omogoča zaposlenemu, da organizira rast svoje kariere v daljšem časovnem obdobju in lahko opiše strokovne cilje, ki jih želi doseči.

Funkcionalni okvir in napredovanje plač

Funkcionalni okvir omogoča tudi, da zaposleni spremlja napredovanje svoje plače, saj je neposredno povezan z njihovim funkcionalnim okvirom v podjetju.

Napredovanje plač se lahko zgodi na podlagi delovne dobe, kvalifikacij ali zaslug in jih je treba predvideti v načrtu poklicne poti podjetja.

Funkcionalni okvir in odstopanje funkcij

Funkcionalni okvir je pomemben tudi zato, da je mogoče dokazati, da zaposleni opravlja dejavnosti, za katere je bil zaposlen. Ta pregled je lahko koristen za zaposlenega, ki je v odstopanju vloge, tj. Za opravljanje dejavnosti, ki niso del njegove ali njene službe.

Na primer, dokazi o odstopanju funkcije od funkcionalnega okvira se lahko uporabijo kot dokaz v delovni akciji za zbiranje razlik v plačilu zaradi delodajalca.

Kaj je karierni načrt?

Karierni načrt je podjetniška norma, ki opredeljuje vprašanja, ki se nanašajo na zaposlene, zlasti glede funkcionalnega okvira in plačnih razponov, ki se plačujejo glede na položaj.

Karierni načrt predvideva tudi oblike in merila, ki se uporabljajo za funkcionalno napredovanje, ki ga lahko pridobi zaposleni, kot je napredovanje po delovni dobi, kvalifikaciji ali zaslugi.

Napredovanje po delovni dobi se zgodi vsakič, ko zaposleni dokonča podjetje. Napredek z opolnomočenjem se zgodi, ko zaposleni izboljša svojo stopnjo izobrazbe in postane bolj profesionaliziran za opravljanje funkcije v podjetju. Po drugi strani pa se napredovanje z zaslužkom lahko zgodi s pomočjo rezultatov, pridobljenih pri vrednotenju dela, ki ga je razvil zaposleni.

Glej tudi pomen upravljanja s človeškimi viri in ljudi.

Funkcionalno preoblikovanje

Funkcionalno preoblikovanje se zgodi, ko zaposleni zavzame novo delovno mesto v podjetju in tako tudi zasede novo mesto v kariernem načrtu in se preseli v kariero, ki je drugačna od prejšnje.

Ena hipoteza funkcionalnega preoblikovanja je, ko se zaposlenega promovira.

Ko se ponovno zaposli, ima delavec nove funkcije v podjetju. Na enak način lahko spremeni plačo, pri čemer začne prejemati znesek glede na novo zaposleno mesto.

Da bi lahko spremenil vloge in se ponovno kvalificiral, mora zaposleni izpolniti vse zahteve novega delovnega mesta, kot je dokončanje nove diplome.

Funkcionalni okvir v učnem načrtu Lattes

Kurikulum Lattes ima tudi funkcionalni okvir, ki ga je treba dokončati, ko strokovnjak ali študent registrira svoj kurikulum na platformi.

Na primer, študentski raziskovalec, ki prejme štipendijo, lahko izpolni funkcionalni okvir Lattes z možnostjo Študent znanstvene iniciacije.

Lattes je učni načrt, zaključen v okviru platforme Lattes, ki jo nadzoruje Nacionalni svet za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPQ). Kurikulum Lattes je danes standardni učni načrt brazilskih raziskovalcev in študentov.

Preberite več o pomenu Curriculum Lattes in CNPQ.

Priljubljene Kategorije

Top