Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Znanstveno znanje

Kaj je znanstveno znanje:

Znanstveno znanje so informacije in znanje, ki izhajajo iz načela analize dejanskih dejstev in znanstveno dokazane .

Da bi jo prepoznali kot znanstveno znanje, mora temeljiti na opazovanjih in poskusih, ki služijo za potrditev resnice ali laži določene teorije.

Razum mora biti vezan na logiko znanstvenega eksperimentiranja, sicer je misel oblikovana le kot filozofsko znanje.

Več o pomenu različnih vrst znanja.

Značilnosti znanstvenega znanja

Ena glavnih značilnosti znanstvenega znanja je sistematizacija, saj je sestavljena iz urejenega znanja, to je oblikovanega iz niza idej, ki tvorijo teorijo.

Drugi dejavnik, ki je značilen za znanstveno znanje, je načelo preverljivosti . Določeno idejo ali teorijo je treba preveriti in dokazati z vidika znanosti, tako da je lahko del znanstvenega znanja.

Prav tako je napačno znanstveno znanje, kar pomeni, da ni dokončno, saj lahko eno idejo ali teorijo zrušimo in nadomestimo z drugo, ki temelji na novih znanstvenih dokazih in eksperimentiranju.

Med drugimi značilnostmi, ki so neločljivo povezane z znanstvenimi spoznanji, izstopa dejstvo, da so: racionalni, objektivni, dejanski, analitični, prenosljivi, kumulativni, razlagalni, med drugimi dejavniki, povezanimi z metodičnimi preiskavami.

Skupno razumevanje in znanstveno znanje

V nasprotju z znanstvenimi spoznanji, ki zahtevajo teoretične osnove in dokaze iz eksperimentiranja, znanje zdrave pameti temelji predvsem na priljubljenih prepričanjih, idejah in konceptih, ki se prenašajo skozi generacije skozi "kulturno dediščino".

Več o pomenu zdrave pameti.

Znanje o zdravem razumu ni spraševanje, to pomeni, da le določa motiv, vendar ne sledi poti, ki so privedle do določenega zaključka.

Že znanstveno znanje je namenjeno razločevanju in razumevanju vseh procesov in stopenj ideje ali teorije, od uporabe znanstvenih metod.

Glejte tudi:

  • Znanstvena metoda
  • Versko znanje

Priljubljene Kategorije

Top