Priporočena, 2020

Izbira Urednika

To

Opredelitev Pomen agronomije

Kaj je Agronomija:

Agronomija je agrarna znanost, ki prisvaja več področij znanja (natančne, naravne, družbene in ekonomske znanosti) za delovanje v kmetijstvu in kmetijstvu .

Strokovnjaki, ki so usposobljeni za agronomijo, so znani kot agronomi, saj morajo poleg priprave na področjih naravoslovja, kot so botanika in zootehnika, imeti tudi vrsto znanja na drugih področjih, kot so inženiring, ekonomija, administracijo in tako naprej.

Med različnimi cilji agronomije je njegova glavna naloga zagotoviti ali povečati kakovost in učinkovitost kmetijskih in živinorejskih proizvodnih procesov .

Več o kmetijstvu.

V ta namen lahko agronom dela v vseh sektorjih kmetijske proizvodne verige, to je od priprave, vzdrževanja, nabiranja (v primeru kmetijstva), skladiščenja in distribucije hrane.

Agronomija zajema tudi gospodarski sektor kmetijstva in živinoreje. Agronom, ki se ukvarja s kmetijstvom, preučuje finančne in upravne vidike tega sektorja, ki je temeljna funkcija za rast nacionalnega gospodarstva.

Glej tudi: pomen kmetijstva.

Danes je tehnologija ena glavnih agronomskih zaveznic. Na primer, zaradi biotehnologije in obdelave podatkov ter shranjevanja je delo, ki so ga opravili agronomi, postalo precej natančnejše, hitrejše in širše.

Priljubljene Objave, 2020

JHS

BNB

Priljubljene Kategorije

Top