Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev 5 Značilnosti anarhistične osebe

Anarhistična oseba brani in sledi načelom anarhizma, ki je politični sistem, ki nasprotuje kakršni koli obliki dominacije ali avtoritarnosti.

Anarhisti niso proti družbeni organizaciji, vendar se ne strinjajo, da je vsiljena ali da hrani prevlado ene skupine nad drugo.

Nekateri znani anarhisti v zgodovini so William Godwin, Gerard Winstanley, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin in Peter Kropotkin.

Oglejte si 5 značilnosti anarhistične osebe:

1. Brani svobodo

Pošljite Tweet Tweet

Anarhistična oseba brani svobodo, vendar to ne pomeni, da se zavzema za neodgovorno svobodo, kjer vsakdo počne, kar hoče, in v trenutku, ko si želi.

Anarhisti trdijo, da svoboda posameznika ni podrejena ničesar ali nikomur.

Anarhistični koncept svobode vključuje tudi svobodo potrošnje, saj morajo biti za anarhiste osnovna sredstva proizvodnje skupna lastnina in ne le privilegirana manjšina.

2. Je proti kakršni koli vladavini ali avtoriteti

Pošljite Tweet Tweet

Navidezna dominacija, kakršna koli je, praksa, ki je v nasprotju z anarhističnimi koncepti.

Anarhisti verjamejo, da se lahko posamezniki učinkovito organizirajo, ne da bi jih bilo treba nadzorovati.

Glede na predpise anarhistov, tisto, kar določa družabnost med ljudmi, je volja in razlog vsakega od njih.

3. meni, da je treba državo odpraviti

Pošljite Tweet Tweet

Prav zato, ker so proti kateri koli obliki dominacije, avtoritete ali hierarhije, so anarhisti proti državni moči in branijo konec države.

To ne pomeni, da je anarhistična oseba apologeta za motnjo. Pravzaprav se anarhisti zavzemajo za ustanovitev institucij, ki jih oblikujejo prosti sporazumi med državljani.

Za njih, brez zatiranja avtoritarnosti, bodo rezultati prizadevanj državljanov naredili družbo bolj bratsko in egalitarno.

4. Ne strinja se z obstojem družbenih razredov

Pošljite Tweet Tweet

Za anarhista obstoj družbenih razredov že označuje domensko razmerje, kjer bodo nekateri razredi boljši od drugih.

Delitev družbe na družbene razrede se konča z uvedbo organizacije življenja, ki daje prednost interesom manjšine na škodo interesov večine.

Ta logika je popolnoma v nasprotju z anarhističnim idealom, ki pravi, da mora biti družba enaka in pravična.

Za anarhistično osebo morajo imeti vsi enake pravice.

5. Je proti kapitalizmu

Pošljite Tweet Tweet

Anarhisti so proti kapitalizmu, saj sta dve glavni kapitalistični značilnosti zasebna lastnina in plačno delo .

Za plačno delo bo neizogibno prisotna zasebna lastnina, na katero bodo delavci vezani.

Posledično bo obstajal odnos podrejenosti in delovne hierarhije, ki je v nasprotju z vsem, kar zagovarjajo anarhisti.

Več o Anarhiji in anarhizmu.

Priljubljene Objave, 2020

Priljubljene Kategorije

Top