Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Forenzična psihologija

Kaj je forenzična psihologija:

Forenzična psihologija je področje psihologije, ki se kot pravno znanje uporablja v pravosodnem sistemu in v policiji ter prispeva k reševanju primerov.

Forenzična psihologija uporablja znanje in tehnike psihologije za sledenje profilom strank, ki so vključene v proces ali preiskavo, da se preverijo njihove motivacije, namere ali kateri koli drug element, ki prispeva k primeru.

Ker je to psihologija, mora imeti strokovnjak višjo izobrazbo na tem področju in nadaljnjo specializacijo, saj ima forenzična psihologija svoje organizacije, usposabljanje in raziskave.

Treba je omeniti, da se lahko, tako kot vsi poklici, povezani z zakonom, njegove lastnosti, zahteve in značilnosti razlikujejo glede na pravni sistem vsake države. V Braziliji, na primer, še vedno ni običajno, da so psihologi ekskluzivni za to območje, temveč da zagotavljajo tovrstne storitve, kadar je to potrebno.

Forenzično psihologijo lahko imenujemo tudi pravna psihologija, čeprav nekateri avtorji menijo, da je slednja bolj celovita.

Pomen forenzične psihologije

Napredek forenzične psihologije kot instrumentov in metod psihologije se izboljšuje. Pomembni rezultati tega razvoja so:

  • učinkovitejšo uporabo v sodstvu in policijske preiskave;
  • humanizacija vpletenih strani;
  • obravnavanje in sodne odločbe vedno bolj prilagojene glede na primer in posledično pravičnejše .

V primerih, kjer je to primerno, forenzična psihologija deluje kot pomoč pri sojenju, tako da forenzični psihologi delujejo popolnoma nepristransko in njihova mnenja morajo biti vedno objektivna, to pomeni, da lahko dajejo prednost obema stranema.

Primeri aplikacij forenzične psihologije

Spodnji primeri niso edini primeri, v katerih se uporablja forenzična psihologija. Ne glede na predmet zadeve (pravica se obravnava) imajo stranke pravico zahtevati tehnično mnenje psihologa.

Poleg tega ima sodnik popolno svobodo, da imenuje psihologa, ki bo deloval v zadevi, kadarkoli ugotovi, da je to primerno. Vendar pa so najpogostejši primeri uporabe forenzične psihologije povezani:

na duševno stanje obtožencev v kazenskem postopku

V primerih, ko se domneva norost obtoženca, je treba oceniti njegovo odgovornost (sposobnost biti odgovorna). Zaradi tega forenzična psihologija analizira psihološki profil obdolženca, da bi ugotovila, v kolikšni meri ima razločevanje svojih dejanj. V teh primerih je tehnično poročilo ključno za opredelitev stavka.

za skrbništvo nesposobnih

V sodnih sporih za odločanje o varstvu in vzgoji za nesposobnega, psihološki psiholog oceni psihološki profil vseh vpletenih strank, da poda mnenje o tem, kdo naj poskrbi za posameznika.

tveganje nasilja

V primerih, ko se domneva tveganje nasilja (pogosto domačega), forenzični psiholog oceni potencialno žrtev, potencialnega napadalca in možne priče, da pripravi nagrado, ki pomaga sodniku pri odločanju.

posredovanje

V primerih, ko obstaja možnost dogovora, lahko forenzični psiholog pomaga strankam najti skupne interese in končati spor.

Priljubljene Kategorije

Top