Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Komunistični manifest

Kaj je komunistični manifest:

Komunistični manifest ali Manifest Komunistične partije je dokument, ki so ga napisali Karl Marx in Friedrich Engels, ustanovitelji znanstvenega socializma, in objavljen 21. februarja 1848, da bi usmerjal delovanje delavcev med nastankom delovnih gibanj.

Namen dokumenta, ki je bil napisan v obliki pamfleta, je bil opredeliti in objaviti namene Zveze komunistov in pozvati k združitvi vseh delavcev sveta.

Po mnenju avtorjev je zgodovina zaporedje konfliktov med delovnim in neobvladujočim razredom in izkoriščevalskimi razredi, ki imajo proizvodna sredstva.

Izvirna naslovnica komunističnega manifesta

Manifest je imel kot enega glavnih ciljev zavest delavcev glede na moč, ki bi jo združili.

Zgodovinski kontekst komunističnega manifesta

Evropa je v devetnajstem stoletju doživljala obdobje intenzivnih revolucij, kar je odražalo ideale prebivalstva, zlasti delavcev, ki so začeli razmišljati o svojih pravicah.

Karl Marx in Friedrich Engels sta bila misleca, ki sta med drugim dvomila v ideologijo buržoazije. Hkrati so se delavci zbrali v skupine, da bi razpravljali o težavah, ki so se dogajale v samem razredu, kot je beda.

Kipi Karla Marxa in Friedricha Engelsa v Berlinu, Nemčija

Oba sta se približala tako imenovani Ligi pravičnosti, združitvi delavcev, ki so jih ustvarili nemški obrtniki, ki živijo v Angliji.

Nato je Liga šla skozi krizo predvsem zato, ker ni imela svojih idealov in konceptov, ki so bili zelo oddaljeni od realnosti angleških delavcev.

Karl Marx in Friedrich Engels sta postala del Lige, ga preimenovala v Komunistično ligo in reorganizirala koncepte te zveze delavcev v skladu z ideali komunizma.

Na prvem kongresu nove lige, ki je potekala leta 1847, se je pojavila potreba po dokumentu, ki je delavce usmerjal predvsem v zvezi z njihovimi pravicami.

Manifest je bil na podlagi te potrebe napisan.

Povzetek po poglavjih

Da bi bil dostopen bralcem, je bil Komunistični manifest napisan v jasnem in preprostem jeziku, da bi ga razumeli.

Njegova struktura je bila zelo poenostavljena, sestavljena iz kratkega uvoda, treh poglavij in zaključka. Oglejmo si malo več o tem, na katero poglavje naslavlja:

Poglavje 1. \ T

Obravnava primerjalno z realnostjo buržoazije in proletariata, s poudarkom na razlikah med njimi in opisovanju razvoja vsakega od obeh razredov. Kritizira kapitalizem in opozarja na dejstvo, da so bili prikrajšani izključeni iz družbe.

2. poglavje

Obravnava odnos med proletariatom in strankami ter skupne točke med njimi, ki poudarjajo padec superiornosti buržoazije in rast moči v rokah delavcev.

3. poglavje

Tretje in zadnje poglavje Manifesta govori o socialističnem režimu in komunističnem režimu ter kritizira reakcionarni socializem (buržoazni ideal, ki ohranja proizvodnjo in izmenjavo), konzervativni socializem (ki zagovarja reformo namesto revolucije) in kritično - utopični socializem (katerega cilj je bil spremeniti zgled namesto s političnimi boji).

Kakšen je bil vpliv komunističnega manifesta?

Osrednja ideja dokumenta je pokazati delavcem, da so tiste, ki so jim preprečevale dostojno življenje, podrejeni odnosi, ki jih nalagajo njihovi delodajalci.

Karl Marx in Friedrich Engels sta zagovarjala zamisel, da delavci niso prisiljeni živeti kot zaporniki meščanske ideologije. V pamfletu je bila liberalna država obtožena neuspeha in delavci so zahtevali veliko revolucijo v korist njihovih pravic. Kmalu zatem, ko je bil dokument napisan, je potekala francoska revolucija iz leta 1848, znana tudi kot februarska revolucija.

Eden od velikih dosežkov komunističnega manifesta je bilo zmanjšanje delovnega časa z dvanajst na deset ur na dan.

Z leti je brošura dosegla svetovni pomen in je danes prevedena v več jezikov.

Glejte tudi:

  • Znanstveni socializem
  • Komunizem
  • Komunizem in socializem
  • Značilnosti komunizma

Priljubljene Objave, 2020

Priljubljene Kategorije

Top