Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Dosledno

Kaj je skladno:

Skladen je nekdo ali nekaj, kar vsebuje koherenco in kohezijo, to je, deluje in je prežeto z logiko in avtentičnostjo .

Biti skladen je biti racionalen, ko lahko nekdo uporabi zaporedje logičnih informacij, da posreduje sporočilo, pri čemer se izogiba protislovjem ali dvomom o določeni temi.

Da bi bilo besedilo koherentno, so potrebni nekateri slovnični in semantični elementi, da se pripoved pripiše razumljivemu. Pravilna uporaba predlogov in konjunkcij je na primer nekaj naprav, ki pomagajo ustvariti kohezivno besedilo.

Da se besedilo šteje za koherentno, mora pravilno predstaviti začetek (uvod), sredino (razvoj) in konec (zaključek).

Več o pomenu zaključka.

Nasprotje koherentnega obnašanja je neskladno, tisto, ki ga zaznamujejo negotovosti, neodločnosti, pomanjkanje logike ali ni iskreno ali verodostojno.

V angleščini lahko besedo koherentno prevedemo kot dosledno ali koherentno .

Etimološko, koherentno izvira iz portugalskega jezika iz latinskega izraza cohaerens, kar pomeni "to je povezano z".

Več o pomenu skladnosti.

Sinonimi za koherentno

  • Povezan
  • Povezan
  • United
  • Kohezivno
  • Harmonično
  • Logično
  • Razumno
  • Razumljivo
  • Primerno

Glej tudi kohezijo in kohezijo ter skladnost.

Priljubljene Kategorije

Top