Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Munus

Kaj je Múnus:

Múnus je moški spolni imenik dveh številk v portugalskem jeziku in pomeni funkcijo ali obveznost, ki jo mora nekdo izvajati .

Beseda munus izvira neposredno iz latinskega munusa, kar pomeni "dolžnost", "dolžnost", "funkcija" in "obtožba". Izraz munus se v glavnem uporablja v pravnem okviru, kot skupina obveznosti posameznika.

Delovno mesto se lahko upošteva tudi kot delovno mesto ali položaj osebe, ob upoštevanju potrebe po izpolnjevanju obveznosti med delom.

Javni avtobus

Javna funkcija je vsaka dolžnost in dolžnost, ki jo posameznik zagotavlja javni oblasti, ki temelji na zakonih in ki pokriva interese vseh državljanov v kolektivnosti.

Glasovanje ali opravičevanje glasovanja, pričanje kot priča ali opravljanje stališča, ki dosega interese države ali družbenega reda, so nekateri primeri javne komunikacije .

Duhovno osebje

Duhovniški položaj je dolžnost, funkcija in dolžnost posameznika, ki se ukvarja z duhovništvom.

Katoliška cerkev, na primer, temelji na tako imenovani trojni misiji, ki jo sestavljajo duhovniški urad, preroška služba in pastoralna služba.

Več o pomenu katoliške cerkve.

Priljubljene Objave, 2020

Priljubljene Kategorije

Top