Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Dopisnik

Kaj je korespondenčni:

Dopisnik je pridevnik dveh rodov, ki je povezan s korespondenco med dvema stvarima ali ljudmi, to je, kaj je sorazmerno ali primerno nečemu ali nekomu. Primer : " Delovni dan ustreza minimalni plači" .

Dopisnik se lahko nanaša tudi na posameznika, ki vzdržuje korespondenco z drugo osebo prek komunikacije s pismi, elektronsko pošto ali sporočili; je ohranjanje stalnih stikov z nekom, ki je daleč. Dopisniki so lahko kurirji, ki zbirajo in razširjajo informacije o oddaljenih krajih, na primer novinarji. Primer : "vojni dopisnik", "mednarodni dopisnik", "tuji dopisnik".

V pravnem smislu je tako imenovani odvetnik tisti, ki deluje v neposrednem razmerju z naročnikom (ki je zahteval njihove storitve) in ne s končnim kupcem.

Korespondenčna banka

Tako imenovani " korespondenčni bančništvo " je pravna oseba, tj. Družba, ki deluje kot posrednik med bankami in finančnimi institucijami. Podjetja, ki so bančni korespondenti, lahko opravljajo določene funkcije v imenu banke ali finančne institucije, ki je pooblaščena za delovanje s strani centralne banke Brazilije, kot so: izposojanje in financiranje, plačilo računov, plačilni nalogi, odpiranje računov storitve deponiranja, zbiranja, med drugim.

Priljubljene Objave, 2020

DJ

Priljubljene Kategorije

Top