Priporočena, 2020

Izbira Urednika

OAB

Opredelitev Fob

Kaj pomeni FOB:

FOB je kratica, ki označuje angleški izraz Free On Board, kar pomeni " Free on board ". FOB je eden od standardov, ki jih je vzpostavil Incoterms in je povezan s komercialno izmenjavo določenega blaga.

V tem načinu prevoza je prejemnik (stranka, ki kupuje) odgovoren za stroške in tveganja pri prevozu blaga, ki se uvaža. Odgovornost prodajalca se konča, ko je blago dostavljeno prevozniku ali odpremniku.

FOB je usmerjen

Ciljno FOB se zgodi, ko je pošiljatelj, kljub temu da ni dolžan plačati tovora, stranka prevoznika in prejemniku sporoči, da je storitev, tako da poveča obseg dobave in zmanjša stroške. V tem primeru je pošiljatelj vključen tudi v pogajanja o tovornem prometu.

FOB Ouro Branco

FOB je lahko tudi kratica, ki se nanaša na fundacijo Ouro Branco, ustanovljeno leta 1985, katere namen je zagotoviti kakovostne zdravstvene storitve prebivalcem Ouro Branca in sosednjih mest.

Glejte tudi:

  • FOB in CIF
  • Incoterms

Priljubljene Kategorije

Top