Priporočena, 2019

Izbira Urednika

Opredelitev Skupno dobro

Kaj je skupno dobro:

Skupno dobro je izraz, ki ima pojme na številnih področjih človeškega znanja, a so podobni drug drugemu. Na splošno opredeljuje koristi, ki jih lahko deli več ljudi, ki pripadajo določeni skupini ali skupnosti.

Splošno dobro v filozofiji je povezano z idealom napredka, ki ga morajo doseči vse družbe in narodi sveta: socialna in ekonomska enakost, kjer lahko vsakdo ima boljše življenjske pogoje.

Kot v filozofski ideji, ki je uporabljena tudi kot podlaga za uporabo koncepta v drugih vejah znanja, je skupno dobro definirano iz javnih interesov, to je vsega, kar je primerno za užitek ali ki koristi družbi kot celoti. .

Za religije, zlasti za kristjane, je skupno dobro vse dobro, ki ga družba živi v občestvu. Za skupno versko dobro je glavno blago, ki si ga je treba deliti med vsemi člani skupine, nepomembno, kot so blaginja, sreča, vera in mir.

Splošno pravo v zakonu

Po » etičnem načelu skupnega dobrega « je treba sprejeti zakone za kolektivno, ne za posamezno državo.

Od filozofskih in celo teoloških študij o konceptih »dobrega« in »skupnega« brazilska pravica določa skupno dobro kot nekaj, kar je všeč vsem, ljudem, skupnosti, skupnemu.

Glejte tudi:

  • Zdrav razum
  • Wellness

Priljubljene Kategorije

Top