Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev 6 Značilnosti pripovednega besedila

Pripovedno besedilo je tekstualni tip, ki pripoveduje zaporedje dejstev, bodisi realnih ali namišljenih, kjer liki delujejo v določenem prostoru in v določenem času.

Glavne značilnosti opisnega besedila so:

1. Prisotnost pripovedovalca

Pripovedno besedilo je značilno nekdo, ki lahko pripoveduje zgodbo. To je vloga pripovedovalca, da govori o dejanju, ki vključuje znake, čas, prostor in konflikte.

Pripovedovalec je lahko pozoren in povedal dejstva samo pod svojo optiko, lahko pa se vstavi tudi v zgodbo kot lik.

2. Ima parcelo

Pripoved je prav tako značilna zaplet, ki predstavlja / prikazuje razvoj zgodovine, s pojavom osebnosti in obstojem konfliktov. Grafika je lahko linearna, nelinearna, psihološka in kronološka.

Ploskev ima strukturo, ki omogoča tudi, da je besedilo tekoče, ko ga beremo. Sestavljen je iz:

  • Predstavitev ali uvod, kjer avtor besedila predstavi znake, kraj in čas, v katerem se bo parcela razvijala;
  • Razvoj, kjer se veliko pripoveduje o zgodbi z osredotočenjem na dejanja likov;
  • Climax, ki je del razvoja, kjer zgodba prispe na svojo najbolj razburljivo točko pripovedi;
  • Konec, kjer se zgodovina konča in vsi konflikti in dogodki imajo svoje zaključke.

Glej tudi pomen Plot.

3. Ima znake

Pripovedno besedilo ima tudi znake, ki sestavljajo zgodbo. Znaki so prvinski elementi v pripovedi, saj so odgovorni za dejanja, ki razvijajo zgodbo.

Uvrščajo se v glavne junake, ki igrajo pomembno vlogo v zgodbi zgodbe; in sekundarni znaki, ki imajo pomožno funkcijo glavnega lika ali so v ozadju glavne zgodbe.

4. Ima določen čas

Pripoved ima tudi določeno obdobje, ki je čas, ko se zgodba odvija. To je povezano s časovnim označevanjem znotraj pripovedi.

Čas, v pripovedi, je lahko kronološki, po vrstnem redu dogodkov ali psiholoških, za kar je značilno obdobje, v katerem se je dejanje že zgodilo, in pripovedovalec se spomni le dejstev.

5. Izvaja se v določenem prostoru

Pripovedno besedilo potrebuje prostor za zgodovino. Ta prostor, v pripovedi, je lahko fizično okolje, kot je hiša, mesto ali družbeno okolje, kot je zabava.

Oba sta prostora, kjer lahko pride do razvoja zgodbe, ki vključuje likove in predstavlja konflikte.

6. Govor

Pripoved ima lahko tudi specifičen tip diskurza, ki je lahko neposreden, kadar lik sam govori, ali posredno, ko pripovedovalec poseže v govor znakov.

Več o Narrativi.

Priljubljene Objave, 2020

Priljubljene Kategorije

Top