Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev 7 Značilnosti socializma

Socializem je politični in gospodarski sistem, katerega temelj je enakost . Cilj sistema je preoblikovanje družbe z razdeljevanjem dohodka in premoženja, da se zmanjša socialna neenakost.

Glavne značilnosti socializma so:

1. Državna intervencija

Država trajno in učinkovito posreduje pri izvajanju gospodarskih in družbenih dejavnosti ter nadzira cene in plače delavcev.

Državna intervencija je pomembna za zagotovitev enakih možnosti in proizvodnih sredstev za vse državljane.

2. Uravnotežena porazdelitev dohodka

Distribucija dohodka pomeni, da mora biti vse, kar proizvaja družba, enakomerno porazdeljeno med vse ljudi. Dobiček proizvodnje nadzoruje država in je razdeljen med delavce.

Glavni cilj razdelitve dohodka pod nadzorom države je odpraviti neenakosti, ki obstajajo zaradi velike razlike v gospodarski moči med socialnimi razredi.

3. Socializacija proizvodnih sredstev

Celotna proizvodna struktura zemljišč, podjetij in strojev je kolektivna lastnina, zadruge ali javna podjetja. To strukturo upravlja država, pa tudi celoten proces proizvodnje blaga in storitev.

Vsa bogastva in vrednote, ki izhajajo iz socializirane proizvodnje, morajo biti enakomerno porazdeljeni med državljane ali vlagati v korist družbe. Tako v socializmu ni zasebne lastnine.

4. Neobstoj razrednega sistema

Kot posledica proizvodnih sredstev je pripadalo vsem, v socializmu pa mora obstajati le družbeni razred proletarjev (delavcev).

Ni bogatih ali revnih, nobenih šefov in zaposlenih ter gospodarskih virov ne pripada vsem. Ni družbenih razredov z nasprotujočimi se interesi ali ki predstavljajo družbeno neenakost.

5. Načrtovano gospodarstvo

To pomeni, da državno gospodarstvo in proizvodnjo nadzira država, da bi delovala čim bolj egalitarno. Država je odgovorna za nadzor vseh gospodarskih področij, kot je nadzor nad tem, kaj se proizvaja, cene in prodaja.

Odgovornost države je tudi nadzor nad vrednostjo in plačilom plač. Načrtovano gospodarstvo imenujemo tudi nacionalizacija gospodarstva .

6. Nasprotovanje kapitalizmu

Od nastanka v industrijski revoluciji se je socialistični ideal rodil kot odziv na družbene neenakosti, ki jih ustvarja kapitalizem.

Med obema sistemoma je veliko razlik. V socializmu obstaja državna intervencija v ekonomiji, proizvodnji in plačah. V kapitalizmu je malo intervencije, cene in plače pa opredeljuje gibanje gospodarskega trga.

Druga razlika je v družbenih razredih. Socializem išče družbo brez delitve razredov, že v kapitalizmu obstajajo različni družbeni razredi, ki dokazujejo obstoj družbenih neenakosti.

Več o pomenu kapitalizma in socializma.

7. Podrejenost posameznega interesa splošnemu interesu

Del delovanja socialističnega ideala je, da je kolektivni ali družbeni interes pomembnejši od individualne volje.

To pomeni, da je treba interese vsakega posameznika ohraniti v ozadju interesov, ki so skupni vsem.

Več o znanstvenem socializmu, utopičnem socializmu in komunizmu ter socializmu.

Priljubljene Kategorije

Top