Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Mnenje

Kaj je mnenje:

Mnenje je ženski samostalnik, ki pomeni manifestacijo načina gledanja, ki predstavlja stanje duha in odnos posameznika ali skupine glede na določen parameter ali realnost.

Mnenje osebe je tisto, za kar meni, da je resnično. Mnenja izražajo značaj osebe, saj jih oblikuje sistem vrednot, ki urejajo stališča posameznika. Mnenja so odvisna tudi od osebnih aspiracij in stopnje psihološke zrelosti vsake osebe.

Pogosto se mnenja razlikujejo, torej ljudje nimajo enakega mnenja o isti temi. To je zato, ker je mnenje subjektivna presoja, ki temelji na nejasnem poznavanju realnosti in pogosto ne temelji na konkretnih dejstvih ali celo na zdravem razumu. Mnenje je lahko diskriminatorno in žaljivo za mnoge druge ljudi.

Mnogi ljudje dvomijo v črkovanje besede mnenje, bolj konkretno med oblikami mnenja in mnenjem . Alternativa opnião je napačna in se ne pojavlja v slovarju portugalskega jezika.

Javno mnenje

Javno mnenje je splošno mnenje državljanov o državi, družbi in drugih vprašanjih ali vprašanjih.

Javno mnenje se pogosto razkriva prek zasebnih pobud ali medijev. Organi, ki izražajo javno mnenje, so večkrat postali organi, ki manipulirajo s pomočjo propagande, preko vlad ali podjetij.

Priljubljene Kategorije

Top