Priporočena, 2020

Izbira Urednika

SO

Opredelitev BSC - Balanced Scorecard

Kaj je BSC - Balanced Scorecard:

BSC - Balanced Scorecard je orodje strateškega načrtovanja, v katerem je subjekt jasno opredelil svoje cilje in strategije, da bi meril uspešnost poslovanja z merljivimi in preverljivimi kazalniki.

Metodo BSC so leta 1992 prvič objavili Robert S. Kaplan, profesor na Harvard Business School, in David P. Norton, predsednik renesančne rešitve, v članku, ki je opredelil parametre za vrednotenje in izboljšanje poslovne uspešnosti.

Metoda vključuje uravnoteženo določitev vzročno-posledičnih povezav med štirimi kazalniki vrednotenja podjetij, ki so:

Finančni: ustvariti nove kazalnike uspešnosti, da bodo delničarji lahko bolje donosili svoje naložbe;

Stranke: poznati stopnjo zadovoljstva strank s podjetjem;

Notranji procesi: podjetje mora ugotoviti, ali obstajajo izdelki s težavami, če so bili dobavljeni v pričakovanem času in stavili na inovacije svojih izdelkov;

Učenje in rast: zadeva sposobnost in motivacijo kadrov ter boljši informacijski sistem v podjetju.

V analizi BSC, če se uporabljajo štirje kazalniki glede na cilje, ki jih je predlagal subjekt, to je, če so uravnoteženi, to pomeni, da bo podjetje lahko delovalo bolje, kar bo omogočilo oblikovanje novih strategij.

BSC je povezan z vizijo in strategijo podjetja, dvema ključnima področjema za uspeh podjetja.

Priljubljene Objave, 2020

Priljubljene Kategorije

Top