Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Računovodstvo RLP

Kaj je računovodstvo RLP:

V računovodstvu RLP pomeni dolgoročna sredstva, bilančni račun. Bilanca stanja je prikaz, kjer imate ekonomsko, finančno in kapitalsko pozicijo družbe v določenem obdobju.

Stanje je sestavljeno iz dveh stolpcev, imenovanih Sredstva in obveznosti. Levi stolpec se imenuje Sredstvo, kjer so računi sredstev in pravic družbe združeni v padajočem vrstnem redu likvidnosti, tj. Računi, ki se hitreje pretvarjajo v gotovino.

V stolpcu na desni so računi obveznosti, kjer so obveznosti za plačilo in lastniški kapital, ki so sredstva, ki so jih vložili partnerji. Računi obveznosti so razvrščeni po padajočem vrstnem redu obveznosti, to je tistih, ki imajo prednostno plačilo.

Dolgoročne terjatve so tiste, ki bodo realizirane po zaključku bilance stanja, kot so kratkoročne finančne naložbe, prodaja in predujmi z zapadlostjo več kot eno leto.

Priljubljene Kategorije

Top