Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Računovodstvo po MSRP

Kaj je računovodstvo po MSRP:

Kratica MSRP - Mednarodni standardi računovodskega poročanja pomeni mednarodne standarde računovodskega poročanja v portugalskem prevodu.

MSRP so niz mednarodnih računovodskih standardov, ki jih je izdal in popravil Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) in katerih namen je standardizirati računovodske postopke in politike med državami, izboljšati konceptualni okvir in računovodskih izkazov.

Za analizo finančnih poročil morajo uporabniki (upravljavci, vlagatelji, analitiki in institucije) enako razlagati kvalitativne značilnosti, kot so jasnost, zanesljivost, ustreznost in ravnotežje med stroški in pripravo računovodskih izkazov imajo enaka merila.

Odbor za računovodske izjave (CPC) je bil oblikovan s sklepom CFC št. 1, 055 / 05 z namenom izdaje tehničnih izjav, katerih cilj je bil približevanje brazilskega računovodstva mednarodnim standardom.

Glej tudi računovodska načela.

Priljubljene Kategorije

Top