Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Denarni tok

Kaj je denarni tok:

Denarni tok je orodje, ki nadzoruje finančno gibanje ( prilivi in ​​odlivi finančnih sredstev) v danem obdobju podjetja.

Denarni tok olajšuje vodenje podjetja, da bi natančno vedeli, kateri znesek je treba plačati s prevzetimi obveznostmi, katere zneske je treba prejeti in kakšno bo razpoložljivo stanje v tem trenutku. Razlika med prejemki in plačili je izražena v bilanci.

Pri analizi denarnega toka, če je bilanca negativna, pomeni, da ima družba več stroškov, v tem primeru pa mora upravitelj pregledati stroške, da bi povečal pritok denarja. Po drugi strani pa pozitivno stanje kaže, da je družba sposobna plačati svoje obveznosti in imeti finančno razpoložljivost.

Denarni tok je ključni vir, s katerim upravljavci natančno poznajo finančno stanje podjetja in na podlagi rezultatov določijo naslednje poti.

Denarni tok je mogoče izvesti v obliki preglednice (predlogo za ustvarjanje denarnega toka), veliko preglednic je na voljo na spletu . Veliko podjetij to finančno nadzoruje s pomočjo nekaterih računalniških programov, kot je Microsoft Office Excel.

Diskontirani denarni tok

Diskontirani denarni tok je metoda vrednotenja, ki se uporablja za ocenjevanje privlačnosti naložbene priložnosti. Ta analiza uporablja prihodnje projekcije prostega denarnega toka in jih diskontira (najpogosteje z uporabo tehtanega povprečja stroškov kapitala), da doseže sedanjo vrednost, ki se uporablja za ocenjevanje naložbenega potenciala.

Prosti denarni tok

Prosti denarni tok predstavlja denar, ki ga podjetje lahko ustvari po ločitvi denarja, potrebnega za ohranitev ali razširitev svoje premoženjske osnove. Prosti denarni tok je pomemben, ker podjetju omogoča, da izkoristi priložnosti, ki povečujejo vrednost za delničarje.

Priljubljene Kategorije

Top