Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Dualizem

Kaj je dvojnost:

Dualizem je religiozni in filozofski koncept, ki dopušča soobstoj dveh nujnih načel, dveh položajev ali dveh nasprotujočih si realnosti, kot sta duh in materija, telo in duša, dobro in zlo, ki so eno in isto. drugi v večnem konfliktu.

Dvojne doktrine par excellence poskušajo metafizično razložiti vesolje z dvema med seboj nespremenljivima načeloma.

Dualizem se je razlikoval od monizma, zlasti v osemnajstem stoletju, ker so monistični filozofi zagovarjali obstoj samo ene snovi, ene same stvarnosti: materije ali duha. Materialistični filozofi ne priznavajo obstoja duhovne strani duše.

Descartes je bil prvi filozof, ki je izpostavil obstoj dveh različnih vrst snovi, duhovnega (duha) in materiala (telesa), pri čemer sta jih povezovala možgani.

Priljubljene Kategorije

Top