Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Dodatek k pogodbi

Kaj je dodatek k pogodbi:

Dodajanje pogodbe pomeni dodajanje informacij določeni pogodbi, kadar je potrebno popraviti ali pojasniti katero koli posebno določbo ali dopolniti z novimi manjkajočimi podatki v prvotni pogodbi.

Dodatek pogodbe je pravni instrument, ki se uporablja za spremembo podatkov, med drugim v pogodbi o zaposlitvi, najemni pogodbi, pogodbi o financiranju, pogodbi o nakupu in prodaji. Izraza "pogodbeni dodatek" in "pogodbeni dodatek" imata enak pomen.

Na splošno pogodba vsebuje naslednje podatke: osebne podatke pogodbenih strank (fizične ali pravne osebe), podatke o tem, kaj je bilo prilagojeno v prvotni pogodbi, številko klavzule, ki bo spremenjena, in ustrezne spremembe, navedbo ostale klavzule ostanejo nespremenjene in podpis pogodbenih strank.

Za formalizacijo dopolnitve pogodbe so potrebne enake pravne formalnosti kot prvotna pogodba, tj. Registracija pri pristojnih organih.

Ne predvideva se, da bo prišlo do dodatka v pogodbah, katerih datumi poteka so potekli.

Priljubljene Kategorije

Top