Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev NVO

Kaj je NVO:

NVO je kratica za nevladne organizacije . To so vse neprofitne organizacije, ki jih ustvarjajo ljudje, ki prostovoljno delajo za zagovarjanje vzroka, in sicer varstvo okolja, varstvo človekovih pravic, izkoreninjenje dela otrok itd.

Izraz "nevladne organizacije" so leta 1950 prvič uporabili Združeni narodi, da bi omenili civilne organizacije, ki niso imele vezi z vlado.

Od šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja je vprašanje degradacije okolja postalo skrb za veliko ljudi po vsem svetu. Posledično so se pojavila gibanja, ki so vzrok za nevladne organizacije. V Braziliji je bilo v sedemdesetih letih več kot 10.000 nevladnih organizacij.

NVO je del tretjega sektorja družbe, ki je zasebna, neprofitna ustanova, katere namen je dopolnjevanje storitev javnega reda. Te organizacije morajo delovati zakonito, z vpisom v register, CNPJ in državno registracijo.

NVO finančno vzdržujejo posamezniki, zasebna podjetja, fundacije in v nekaterih primerih s sodelovanjem same države. Dela razvijajo pogodbeni delavci in večinoma prostovoljci.

Številne nevladne organizacije po svetu so bile organizirane za zaščito okolja. Med njimi je Greenpeace (zelena = zelena in mir = mir), ki delujejo v mnogih državah. Ko je okolje ogroženo, Greenpeace in druge nevladne organizacije javno protestirajo, da bi prebivalce seznanili z okoljskimi nesrečami.

Priljubljene Kategorije

Top