Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Ad hoc

Kaj je Ad hoc:

Ad hoc pomeni "v ta namen ", "za to " ali "v ta namen . " To je latinski izraz, ki se običajno uporablja za obveščanje, da je določen dogodek začasen in namenjen temu posebnemu namenu.

Ad hoc pregled, ad hoc metoda, urad ali ad hoc funkcija so primeri, ki opredeljujejo ustvarjanje nekaj začasnega, ki bo služilo le določenemu cilju.

V pravnem kontekstu se izraz uporablja, ko je nekomu dodeljena določena naloga. Zakonodajalec ad hoc odvetnik pomeni začasno imenovanje odvetnika za javno obrambo obdolženca, ki se udeleži zaslišanja, ne da bi ga branil strokovnjak.

V znanosti se običajno ustvari ad hoc hipoteza, da bi poskušali dokazati, kaj predlagana nova teorija ne more pojasniti, tako da ni diskreditirana.

V filozofiji se ad hoc hipoteze pojavljajo tudi kot argumenti, izumljeni iz samega dejstva, ki naj bi ga razložili.

Ad hoc omrežje

V računalništvu je začasno omrežje začasna povezava med več računalniki in napravami, ki se uporabljajo za določen namen, na primer: omrežne igre, souporaba dokumentov, skupna raba tiskalnika, skupna raba interneta z uporabniki omrežja itd.

Ad hoc omrežja so brezžična omrežja, kjer povezani računalniki neposredno komunicirajo drug z drugim, ne da bi potrebovali usmerjevalnik .

Priljubljene Kategorije

Top