Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Faktoring

Kaj je faktoring:

Faktoring pomeni poslovni razvoj ali komercialni razvoj v portugalščini. Faktoring je po vsem svetu znana že od sedemnajstega stoletja, vendar nima jasnejšega in natančnejšega prevoda v portugalščini. Gre za opredelitev, ki je bila odobrena na diplomatski konvenciji v Ottawi maja 1988, kjer je Brazilija ena od držav podpisnic in jo je ratificiral nacionalni monetarni svet.

Dejavnost faktoringa je del gospodarskega prava in je namenjena zagotavljanju storitev, ki zagotavljajo sredstva za srednja in mala podjetja, s pogodbami med obema, kjer se pojavlja kot posojilodajalec, in kot naročnik, ki zahteva sredstva.

Faktoring kupuje vrednostne papirje, pridobiva sredstva, kot so dvojniki, čeki, ki izhajajo iz prodajne prodaje ali opravljanja storitev, zaračunavajo zapadle obresti in plačajo prejemniku gotovino rezultat transakcije. Prodaja vrednostnih papirjev, ki so podprli transakcijo, je nepreklicna in nepovratna, to je brez pravice do vračila, pri čemer se upošteva tveganje pri nakupu vrednostnega papirja.

Faktoring se odziva na zahteve podjetij, ki jih uporabljajo iz različnih razlogov, predvsem zaradi hitrosti operacije, da zmanjšajo svoja kreditna tveganja, da osredotočijo svojo prodajno ekipo na opravljanje svojega dela, ne da bi skrbeli za zbiranje, povečati njihovo finančno sposobnost in preoblikovati upravne stroške, ki so bili določeni s spremenljivimi stroški.

Priljubljene Kategorije

Top