Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Biotska raznovrstnost

Kaj je biotska raznovrstnost:

Biotska raznovrstnost je široka paleta življenjskih oblik (živali in rastline), ki se nahajajo v različnih okoljih. Beseda biotska raznovrstnost je nastala iz združitve grškega korena "bio" (kar pomeni življenje) in besede "raznolikost" (kar pomeni različnost).

Biotsko raznovrstnost sestavljajo žive vrste, ki zajemajo rastline, živali in mikroorganizme, ki se naselijo iz globin oceanov do najvišjih gora. Sestavljen je iz ogromne raznolikosti vrst, ki jih razumemo kot podobne posameznike, sposobne se reproducirati med seboj in naravno.

Število rastlinskih in živalskih vrst je bolj koncentrirano v tropskih predelih planeta. Ocenjuje se, da je Brazilija koncentrirana 2/3 vrst rastlin in živali na površini Zemlje, kar predstavlja regijo največje biotske raznovrstnosti na svetu.

Biotska raznovrstnost je odgovorna za zagotavljanje ravnovesja vrst po svetu, tesna povezava med bitji in okoljem pa povzroča zapletene sisteme, ekosisteme, ki združujejo življenjske dejavnike (živalske rastline - vključno z ljudmi in mikro- organizmi) in z neživimi dejavniki (svetloba, voda, zrak, sonce itd.), ki so med seboj povezani z izmenjavo energije in snovi. Gozdovi, caatinga, tunda, cerrados, reke, oceani, jezera so nekateri primeri ekosistemov. Vsota vseh ekosistemov na Zemlji tvori biosfero (plast ozračja, ki zajema živa bitja).

Grožnja za biotsko raznovrstnost

Največja grožnja biotski raznovrstnosti je človeško delovanje, ki je spremenilo naravo. Zrušenje gozda za kmetovanje in živinorejo ter izkoriščanje lesa povzroča vplive na okolje, kot so spremembe v prehranjevalni verigi, izumrtje živalskih in rastlinskih vrst, erozija tal, onesnaževanje ozračja z sežiganje gozdov, onesnaževanje tal in vode z uporabo agrokemikalij in mnoge druge agresije na ekosisteme.

Priljubljene Objave, 2020

BBQ

Priljubljene Kategorije

Top