Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Energetska matrika

Kaj je energetska matrika:

Energetska matrika je vsa razpoložljiva energija, ki jo je mogoče transformirati, distribuirati in porabiti v proizvodnih procesih, je kvantitativna predstavitev oskrbe z energijo, tj. Količine energetskih virov, ki jih ponuja država ali regija.

Analiza energetske matrike je temeljnega pomena za načrtovanje energetskega sektorja, ki naj bi zagotavljala proizvodnjo in pravilno uporabo proizvedene energije, kjer je ena od najpomembnejših pridobljenih podatkov količina naravnih virov, ki se uporabljajo, da bi vedeli, ali ta sredstva se racionalno uresničujejo.

Nafta in njeni derivati ​​imajo največji delež v brazilski matrici, premog in nafta pa sta neobnovljiva in zelo onesnažujoča vira. V Braziliji neobnovljivi viri predstavljajo več kot polovico energetske matrike, medtem ko je svetovno povprečje precej višje, pri čemer več kot 80% sodeluje iz neobnovljivih virov.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bo nafta še naprej prevladovala na svetovni energetski matrici do leta 2060.

Brazilska energetska matrika

Brazilska energetska matrika je sestavljena iz obnovljivih virov, biogoriv, ​​kot so les in alkohol, hidroelektrarne, premog, zemeljski plin, uran, nafta in naftni derivati.

Brazilija ima eno od najbolj obnovljivih energetskih matrik v industrializiranem svetu, zahvaljujoč svojim vodnim virom, biomasi in etanolu, pa tudi zahvaljujoč vetrni in sončni energiji.

Priljubljene Kategorije

Top