Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Jezikovni predsodki

Kaj je jezikovna predsodka:

Jezikovni predsodki so diskriminacija med govorci istega jezika, kjer ni spoštovanja jezikovnih različic, kot so naglasi, regionalizmi, narečja, sleng in druge razlike v govoru določene skupine.

Ker jezikovni predsodki pomenijo vsako obliko derogatorne sodbe v primerjavi z načinom govora, predvsem zato, ker ima regionalne, zgodovinske, kulturne ali družbene značilnosti, ki vplivajo na njegovo strukturiranje.

Jezik je dinamičen in spremenljiv ter se nenehno razvija in se prilagaja govornikom. Navsezadnje je glavni cilj jezika komunikacija med ljudmi v isti skupini.

Morda je eden od glavnih razlogov za krepitev jezikovnih predsodkov zgodovinska zmeda med jezikom in normativno slovnico. Slednji služi kot mehanizem za urejanje jezika, ne zajema pa popularnih izrazov, slenga in regionalizmov, ki se, čeprav niso v slovnici, ne morejo obravnavati kot nepravilni načini govora.

Vsi jeziki predstavljajo svoje normativne gramatike, kakor tudi različne jezikovne različice, ki se oblikujejo po vrsti vplivnih dejavnikov, kot so regija, starostna skupina, socialna skupina, kulturni vidiki in drugi kulturni dejavniki njihovih govorcev.

Jezikovne predsodke v Braziliji

Brazilija je država s celinskimi razsežnostmi in ogromno kulturno pluralnostjo, ki se seveda odraža v različnih jezikovnih različicah, ki obstajajo v različnih regijah.

Na žalost Brazilija zaradi jezikovne izobrazbe, ki temelji izključno na normativni slovnici in strojnem vplivu množičnih medijev, trpi zaradi intenzivnih jezikovnih predsodkov med svojimi državljani.

Na primer, poseben način, na katerega ljudje, ki živijo v notranjih regijah, govorijo, se šali prebivalci velikih mest. Kot običajno je severovzhodni naglas ponavadi razvrednoten v primerjavi z južnjakom ali Paulistom, se ti štejejo za najbolj "pravilne".

Ko govorimo o regionalnih izrazih, slengu in drugih jezikovnih različicah, ni pravilno reči, da obstaja »pravica« in »napačen« način izražanja.

Treba se je zavedati pomena slovnice za ohranjanje jezikovnega reda, pa tudi upoštevati dejstvo, da je jezik "spremenljiv" in podvržen stalnim spremembam, glede na socialni, zgodovinski in regionalni kontekst govornega prebivalstva.

Več o pomenu predsodkov.

Priljubljene Kategorije

Top