Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Simetrala

Kaj je bisektor:

Bissetrix je pol-pravokotnik, ki izvira iz vozlišča in se deli z enakim merilom (kongruentno) v dveh kotih . Ta izraz in pojem uporabljamo v geometriji, še posebej, ko gre za analizo trikotnikov.

V primeru bisektorjev trikotnika se lahko pojavijo v dveh različnih oblikah: notranja simetrala in zunanja simetrala.

V skladu z notranjo simetralno teoremo notranjo simetralo enega kota deli nasprotna stran v sorazmerne segmente na sosednjih straneh. Po drugi strani pa Teorem zunanjega bisektorja pravi, da so, tako kot notranja simetrala, nasprotne strani zunanjih kotov sorazmerne sosednjim stranem.

Glej tudi: Pomen geometrije in vrste trikotnikov.

Priljubljene Objave, 2020

Pop

Priljubljene Kategorije

Top