Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Opredelitev Diskretnost

Kaj je diskretnost:

Diskrecija je kakovost tega, kar je odvisno od odločitve diskrecijskega organa . Lahko pa se nanaša tudi na svobodo, ki jo ima javna uprava za ukrepanje in sprejemanje odločitev v mejah zakona.

To pomeni, da je načelo diskretnosti tista možnost, ki je dana v okviru zakona, tako da je izbrana med različnimi hipotezami, ki jih določa zakon in ustava o določeni temi.

Odločitve, sprejete na podlagi diskrecijske pravice, bi morale slediti nekaterim posebnim merilom, kot so pravočasnost, primernost, poštenost, razumnost, poštenost in javni interes.

Pooblastilo za presojo ima javna uprava, tako da lahko svobodno deluje na podlagi zakonskih omejitev in zagovarjanja javnega reda, s čimer zagotavlja avtoriteto javnosti nad posameznikom.

V širšem obsegu diskrecija ustreza značilnostim, ki nimajo omejitev.

Diskretnost in vezanost

Kadar zakon predvideva vse vidike določenega upravnega akta, deluje javna uprava v zavezujočem razmerju, torej brez prostora za subjektivne interpretacije primera, pri čemer se uporablja edina možna rešitev, ki opisuje zakonodajo.

Kadar pa zakon pred tem ne zajema vseh vidikov upravnega akta, javna uprava ravna po lastni presoji in pooblaščenec, ki ocenjuje zadevni primer, odloča o najboljši rešitvi ob upoštevanju smernic zakonodaje in javnega interesa.

Glej tudi: Pojem upravnega prava.

Priljubljene Kategorije

Top